فعالیت‌ها

پیشینه

شرکت نُوا فارمِد کیمیا در سال 1394 به منظور تأمین مواد اولیه دارویی سایر تولیدکنندگان کنسرسیوم دیالیز ایران تاسیس شد

چشم انداز

این شرکت در تلاش است در زمینه تولید مواد شیمیایی دارویی مورد استفاده در صنعت دیالیز به یک برند تبدیل شود.

اهداف

تولید انواع مواد اولیه شیمیایی دارویی مورد استفاده در صنعت دیالیز برای مصرف در نقاط مختلف دنیا در رأس فعالیت‌های شرکت نُوا فارمِد کیمیا قرار دارد .

محصولات


اخبار کنسرسیوم دیالیز ایران

اخبار رسانه‌ها

پیشخوان آمار دیالیز

اعضای کنسرسیوم

اعضای ‌کنسرسیوم دیالیز ایران در عرصه‌های مختلف تولید، تأمین محصولات و تجهیزات دیالیز و نیز ارائه خدمات کلینیکی و درمانی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر کنسرسیوم با 10 عضو خدمت‌رسانی می‌کند که با توسعه فعالیت‌ها اعضای جدیدی به این خانواده خواهند پیوست.

نهادهای همکار